DÜNYA VE AHİRET AZABI

Kur’an’ın bir çok ayetinde insanların dünyada ve ahirette  çeşit çeşit (Sad 58) azap çekeceği bildirilir. Ve yine Kur’an bu azabın:

Şiddetli şura 16

Can yakıcı şura 21

Elem verici Duha 11

Alçaltıcı ve onur kırıcı Duha 30

Büyük. Casiye 10

iliklere işler. Tur 27

Olduğunu açıkça söylemekle kalmaz nasıl yapılacağını da da anlatır.

 Bu azab insanın,

Boyunlarına bukağılar geçirilmiş, Yasin 42

Cehennemde elleri boyunlarına bağlanmış, Furkan 13

Zakkum ağacı yedirilerek Saffat 62

Boyunlarında halkalar ve zincirlerle Mümin 71

Ateş içinde erimiş maden ve yüzleri yalayan sularla  kehf 29

İrinli su içirilerek, İbrahim 16

Zincirler, demir halkalar, alevli bir ateş içinde tutularak insan 4

Kavurucu bir ateşle yakılarak Nisa 55

Olacağı da açıklanmıştır.

Ahirette bunlarla azap çekecek insan, acaba dünyada nasıl azap çekecektir?

Hem dünyada hem ahirette azabın nasıl olduğunu anlamak için yapılacak ilk şey azabın ne olduğunu ya da ne olmadığını bilmekten geçer.

Nedir azap:

İslam inanışına göre dünyada günah işlemiş olanlara ahirette verilecek ceza.

Büyük sıkıntı, eziyet,

Ceza, elem, içkence, şiddetli acı hissi, bedensel ve ruhsal sıkıntı, çile,

Suç olarak kabul edilen davranışlara uygulanan yaptırımlar.

Allah’ı tanımayan veya emirlerine karşı gelenlere dünyada ve ahirette verilecek ilahî ceza.

Kısaca azap, hayatın tadını kaçıran her şeyin adıdır.

Sizin hasta olmanız hayatınız tadını kaçırıyor mu? Evet. İşte bu dünyada çekilen azabın ta kendisidir. Bu azabı çekmemek için önce kendine iyi bakmak, iyi beslenmek, yinede hasta iseniz doktora gitmek gerek.

İçiniz mi sıkılıyor, çevrenizde herkes size hor mu bakıyor, kötü olan bir çok şeyi yapıyorsunuz, sonra pişman olup ah vah mı ediyorsunuz, işte bunlar dünyada çekilen azaplardır. Ahiretteki azaba göre ne kadar önemsiz görünüyorlar değil mi?

Rezil, perişan, onursuz, sevimsiz ve sevgisiz, düzensiz, hilebaz, güvenilmez olarak yaşamak da dünyada azap çekmektir.

Genel olarak insan, dünyada ve ahirette neden azap çeker? Bütün bu soruların cevapları yine Kur’an’dadır.

Şu kesin olarak bilinmelidir ki, Allah insanı azap çektirmek için yaratmamıştır. İnsan yaptıklarından dolayı azap çekmektedir. Bakınız ne diyor Allah:

“Başınıza gelen her acı, sıkıntı, keder, kendi ellerinizle işlediğiniz günahlar yüzündendir.” Şura 30

O halde siz günah işliyorsunuz, yani Allah’ın yap dediklerini yapmıyor, yapma dediklerini yapıyorsunuz, Allah da sizi bunun için cezalandırıyor. İşte bu cezaya azap diyoruz.

Kimler azap çeker?

En şiddetli azabı dünyada ve ahirette Allah’ı inkar edenler, inanmayanlar çekeceklerdir.

İnsanı Allah yaratmıştır. Ona akıl, gönül, göz, kulak, eller,ayaklar vermiştir.Yemesi için çeşitli nimetler yaratmıştır. Bütün bunların karşılığında Allah, kulundan kendisini tanımasını bilmesini istemiştir. İşte bu noktada diyor ki Allah, beni tanımazsanız ben de size hem bu dünyada hem de ahirette azap edecek acılar çektireceğim.

Kâfirlere gelince, onlara bu dünyada da, âhirette de şiddetli bir azap çektireceğim ve onlar için yardım edecek kimse de yoktur. Âl-i İmrân 56

 İnanmayanlara acıklı bir azap vardır. Bakara / 104

Onları, insanlar içinde dünya hayatına Allah’ı inkar edenlere hem dünyada azap edilecek, yani acılar çekecekler, hem de ahirette elem verici azap göreceklerdir. (Bkn. Bakara suresi 6-7)

Allah’a ortak şirk koşanlar.

Allah, benim ortağım, bir benzerim ,evvelim, ahirim yoktur diyor, bazı insanlar da Allah’a bazı O’nun yarattıklarını ortak koşuyorlar. affemeyeceği o büyük günahı işliyorlar ve bunlar Allah’a ortak koştukları için büyük acılar çekecek olanlardır.

Yemin olsun ki, sen onları yaşamaya karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. İçlerinden şirk koşanlar bin sene yaşamak ister. Fakat bu kadar yaşasa da, bu uzun ömür onları azaptan uzaklaştıramaz. Allah onların yaptıklarını eksiksiz görür. Bakara / 96

Allah’ın adının anılmasın yasaklayanlar,

İnsanlardan bazıları hem Allah’ı inkar ediyorlar, hem inanmıyorlar, hem de başka insanların inanmaması için emek ve çaba içinde oluyorlar. İşten Allah’ın adının anılmasını yasaklayan bu insanlar da azap görecekler arasındadırlar.

Allah´in mescitlerini, içlerinde Allah´in isminin anilmasindan meneden ve onlarin harap olmalarina çalisan kimselerden daha zâlim kim olabilir! Iste bunlar, oralara korka korka girmekten baska birsey yapmazlar. Bunlara dünyada perisanlik, ahirette de büyük bir azap vardir. Bakara 114

Allah’ın indirdiği Kur’an’ı inkar edenler.

Allah, kendini ve yarattığı insanların neler yapması gerektiğini, ya da yapmaması gerektiğini Kur’an’da kullarına bildirmiştir. Bir çok insan Allah’ın kitabı Kur’an’ı inkar etmektedirler, O’nu yok saymaktadırlar. İşte bu durumda olan insanlar acı üstüne acı çekeceklerdir.

Kendilerini ne kötü şey karşılığında sattılar! Çekemediklerinden dolayı, Allah’ın, kullarından dilediğine vahiy indirmesini ve Allah’ın indirdiğini inkâr ettiler. Bu inkârları sebebiyle gazap üstüne gazaba uğradılar. İnanmayanları utanç verici azap beklemektedir. Bakara / 90

İşte bu Kur´an bir hidayettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere gelince, onlara en kötüsünden, elem verici bir azap vardır. Casiye 11

Ahirete karşılık dünya hayatın isteyenler,

Bazı insanlar dünya için yaşarlar, ahireti unuturlar. Bunlar da acı çekecek insanlardandır.

Âhirete karşılık dünya hayatını tercih eden bu kişilerin azapları hafifletilmeyecek ve kendilerine yardım da edilmeyecektir. Bakara / 86

Yalan söylediklerinden dolayı, onlara acı veren bir azap vardır. Bakara / 10

Allah’ın indirdiği Kur’an’ın bir kısım bilgilerini gizleyenler ve onu para ile satanlar.

Allah’ın indirdiği kitabın bir kısmını gizleyenler ve onu az bir değere değişenler, karınlarına ateşten başka bir şey tıkmış olmazlar; kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onları temize çıkartmayacaktır; onlara acıklı bir azap vardır. Bakara / 174

Allah’ın ayetlerini duyduklarında duymamış gibi yapanlar, ilgilenmeyenler.

Onlar, kendilerine okunan Allah’ın âyetlerini dinler, sonra sanki hiç duymamış gibi, gururlanarak, inanmamakta ısrar ederler. Böylelerini acıklı bir azapla müjdele! Casiye 8

Kur’an ayetlerini alaya alanlar.

Âyetlerimizden bir şeyler öğrendiklerinde, onu alaya alırlar. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Casiye 9

Dünya hayatının güzelliklerini harcayan ve yeryüzünde  büyüklük taslayanlar

İnkâr edenler ateşle yüz yüze getirilecekleri gün, onlara şöyle denir: “Dün hayatınızdaki bütün güzelliklerinizi boşa harcayıp safasını sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azap göreceksiniz.” Ahkaf 20

Zalimler ve zulmedenler.

Şüphesiz, zulmedenler için bundan başka bir azap da vardır. Fakat onların çoğu bilmezler. Tur 47

Allah’ın sözlerini inkar edenler.

Sözlerimizi inkâr edenler için alçaltıcı bir azap vardır. Mücadele 5

Allah’ın ve Elçilerinin emirlerine başkaldıranlar

Kentlerden niceleri var ki Rablerinin ve O’nun elçilerinin emrine başkaldırdı da Biz, onları çetin bir hesaba çektik ve onlara görülmemiş, duyulmamış bir azapla azap ettik. Talak 8

Şunlar da

Allah’a karşı verdikleri sözü tutmayanlar, Ali İmran 77,

Dinlerinde bölünüp parçalayanlar, Ali İmran 105,

Yapmadıklarını yapmış gibi anlatıp övünenler, Ali İmran 188

Allah’ın sınırlarını aşanlar, Nisa 14,

Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da, içlerinden birine ölüm gelip çatınca; “Ben şimdi tövbe ettim” diyenlerle, kâfir olarak ölenler için, kabul edilecek tövbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırladık. Nisâ18

Bir mümini kasten öldürenler, Nisa 93

Faizi ve haksız yere insanların mallarını yiyenler, Nisa 161

Allah’a kul olmaktan çekip büyüklük taslayanlar, Nisa 173

Dinlerini oyuncak ve eğlence yapanlar,Enam 70

Şuç işleyenler, yaptıkları işe hile karıştıranlar Enam 124

Haksızlık edenler, nahl 85

Allah yolundan alıkoyanlar, Nahl 88

Yalanlayıp sırt çevirenler, Taha 48

İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlar, Hac 57

Allah’ın âyetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr edenler, ankebud 23

Kötülükleri planlayanlar, fatır 10

Kıyametin kopmasına inanmayanlar, Fussilet 50

Acıklı, şiddetli, sürekli acı ve azap çekeceklerdir.

Ülkeyi yıkmak, kamu mallarını talan etmek, toplumun huzurunu ve güvenini yok etmek, adaleti ortadan kaldırmak için şeytani örgüt kuranlar, bunların liderlerine korkunç azap edilecektir. Bu şeytani örgüte üye olan, yardım ve yataklık edenler de kendilerine düşen azabdan nasiplerini alacaklardır.(Bkz. Nur 11)

Toplumda saf, temiz, kendi halinde dürüst Müslümanlar, namuslu kadınlar vardır. Bazı zalimler bu insanlar arasına fesat ve fitne sokarlar, onları birbirlerinden koparırlar, namuslu kadınlara da zina iftirasında bulunurlar. Bunlar için acıklı azaplar vardır.

İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını isteyen kimseler için dünyada da âhirette de çetin bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Nur 19

Şunlar da ayrıca azap çekecek olanlardır.

İffetli, saf ve namuslu, inanmış kadınlara zina iftirasında bulunanlar, Nur 23

Allah’ı ve Elçisini incitmeyiniz. Bu dünya ve ahiret azabı çekmenize neden olur.

Şüphesiz, Allah’ı ve Peygamberini incitenler Ahzap 57

İnsanların rahatını kaçıranlar, huzurunu bozanlar, taşkınlık yapanlar, (Bkn. Şura 42)

Acı ve ızdırap içinde olan bir insanın tek düşüncesi olur, “Ben bu acı ve ızdıraptan nasıl kurtulurum!”

Her derdin devası da vardır. Acı ve ızdırap çeken, yani azap içinde olan bir insan da isterse bunlardan kurtulur. Kur’an, bunun nasıl olacığını, yol ve yöntemlerini bildirmiştir. Şimdi Kur’an’a bakalım…

Allah’ın çağrısına uymak ve Allah’a iman etmek insanı azaptan koruyacaktır. Böyle olunca Allah günahları affedecektir. Günahları affedilmiş birinin azap görmesi,acı çekmesi zaten mümkün değildir.

 “Ey kavmimiz! Allah’ın çağrısına uyunuz ve O’na iman ediniz. O, günahlarınızı affedecek ve âhirette acıklı azaptan koruyacaktır.” Ahkaf 31

Allah’ın çağrısı Kur’an’dadır. Mümin Kur’an’ı bilmek, anlamak zorundadır. O zaman insan gerçek anlamda azaptan kurtulacaktır.

“Allah bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen azaptan korudu.” Tur 27

“Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönünüz, O’na teslim olunuz, sonra size yardım edilmez.”zümer 54

Bu yazıyı bir roman,ya da bir makele gibi okuyup bitirdinizde  size hiçbir faydası olmayacaktır.

Her ayeti okurken benim durumum bu ayet karşısında nedir? Diye kendinize sormadınızsa, şimdi yeniden dönüp okuyunuz  ve bu soruyu da kendinize sorunuz. Ancak o zaman size bir yararı olacaktır.

Bu güne kadar bu sitede 200 civarında yazı yazdım. Hepsinde öne çıkan şey müminlerin Kur’an’ı bilmeleri gerektiği konusu ön plana çıkmaktadır.

Kur’an’ı okuyunuz. Hem öyle sıradan anlamadan değil anlayarak ve ayetleri düşünerek okuyunuz.

40, 50 yaşlarında insanlardan çokları hani mangalda kül bırakmadan Müslüman olduklarını söylerler ya, böyle insanlara sorun, siz de bunlardan biri iseniz kendinize sorunuz şu soruyu:

“Ben Kur’an’dan kaç ayet biliyorum? Bir mi, beş mi, on mu, yoksa hiç mi? Yine sorun, yaşım elli, her yıl bir ayet öğrenseydim bu gün 50 ayet bilirdim, bu gün hiç  bilmiyorum.?

Bu sorular sizi Allah’ın kitabı Kur’an’dan ne kadar uzakta olduğunuzu gösterir. Ve bu durum size azap olarak dönecektir

İlk emri  OKU olan bir kitabın hiçbir ayetinin yerini  bilmemek, insanın ne kadar Müslüman olduğunu gösterir. Müslümanım demek öyle lafla olmaz, eylemle olur.

Yaptığın davranışın günah olup olmadığını bilmemek, sizi sürekli yanlaşlara günah işleyemeye götürür. Bu da size azap ve acı olarak geri döner.

Saygalarımla..

Necmi AKGÜL


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: