İSLAMDA BÖLÜNÜP PARÇALANMA

Sizin bir mezhebiniz var mı?

Yani siz Hanefi, maliki, hanbeli ya da şafi misiniz?

Yoksa bir mezhebe mensup değil misiniz?

Peki sizin bir tarikatınız var mı?

Ya da siz bir cemaat üyesi misiniz?

Bunlardan hiç biri sizde yok mu?

O halde size Allah’ın size indirdiği Kur’an yolunda samimi bir Müslümansınız.

Çevrenizdeki insanlara bakınız..  Bunlar içinde çokları mezhepleri ile tarikatları ile şeyhleri ile cemaatleri ile övünürler. Sonra bu çevrenizdeki insanların hepsi bir mezhep,tarikat ya da cemaatten da değiller. O kadar çok mezhep tarikat cemaat var  ve bunların da sürü ile de taraftarları var.

Bunların giyimleri kendilere özel, alışverişleri kendilerine özel, kız alıp vermeleri kendi toplulukları içinde olur. Bunlar birbirlerinin camilerine gitmezler. Görünüşde birbirlerini  severler, ama içten içe birbirlerinden nefret ederler.

Bunlara inandırılmıştır ki, sadece kendi şeyhleri doğru yoldadır, kendi şeyhleri mehdidir. Ötekilerin şeyhleri, cemaat önderlerinin böyle bir özellikleri yoktur.

Bu anlamda  Kur’an’daki arı duru dinimiz Kur’an kapakları arasında kalmış, onun yerine bu mezhep tarikatların önderlerinin uydurdukları uydurma din asıl dinin yerine geçmiştir hemen hemen.

Kur’an’ın indirildiği dönemlerde ne mezhep vardı, ne tarikat, ne de şeyhler türemişti. Bunlar zaman içinde ortaya çıktılar ve saf Müslümanları kandırarak kendi yanlarına çekmeye çalıştılar.

Böylece arı duru dinimiz bu cahiller ve yobazlar tarafında bölündü, parçalandı, günümüze geldi. Hala da bölünmeye parçalanmaya devam etmektedir.

Bu gün ülkemizde o kadar çok mezhep tarikat var ki, bunlar saymakla bitmez. Peki ya dünyada… dünyanın öteki ülkelerinde de akıl almaz  tarikatlar vardır. Örnek vermek gerekirse Pakistanda Hz.Muhammed’in gölgesi olur diyenler bir tarikat olmuşlar, olmaz diyenler başka bir tarikat kurmuşlar. Yine Hz. Muhemmed’in başına güneş vurur diyenlerin tarikatları vardır. Ayrıca buna misilleme  güneş vurmaz  diyenlerin de tarikatları varmış.

Yani dünyamızdaki her ülkenin tarikatları, şeyhleri, cemaat önderleri kendi çıkar ve saltanatları için uydurulmuş dine sarılmış, Müslümanların cehaletlerinden yararlanarak onları kandırmaya, mallarını ellerinden almaya, namuslarından yararlanmaya, arzu ve isteklerine göre vur patlasın çal oynasın hayat yaşamışlardır, yaşamaya devam etmektedirler.

Her şeyi işiten, gören ve bilen Allah, bunun  böyle olacağını bildiği için kullarını uyarmış ve Kur’an’da gerekli uyarıları yapmıştır. Dini iyi bildiklerini söyleyen bu tarikat şeyhleri ve cemaat önderleri Kur’an’ın bu ayetlerini hiç görmezden gelmişlerdir, gelmeye de devam etmektedirler.

Din, en geniş anlamı ile yaşama şeklidir. Yaşama şeklinin güzel olması için Kur’an’da bütün uyarılar yapılmış, hiçbir şey eksik bırakılmamıştır.

Biz Kitapta hiçbir şeyi noksan/yetersiz bırakmadık. Enam 38

Geleceği de, gaybı da en iyi şekilde bilen Allah, bir gün insanların azacaklarını, mezheplere, tarikatlara, cemaatlere ayrılacak bölünüp parçalanacağını da bilmekteydi. Kitabında kullarını en açık bir şekilde uyarmaktadır.

Bakınız ne diyor:

“Dini hayata geçirin, ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin.” Şura 13

Dini hayatınıza uygulayın. Başka bir yaşama şeklini değil, dini hayata uygulayın. Allah  nasıl yaşanacağını emrediyorsa siz de öyle yaşayın, başkalarının ardından gitmeyin, en doğru yol gösterici olan Kur’an’dan dışarı çıkmayın.

Bu konuda başka ne diyor Allah:

Ortak koşanlardan; dinlerini parça parça bölmüş, ayrılıkçı gruplara ayrılmış kimselerden de olmayın. –Her ayrılıkçı grup kendi yanlarındaki şeylerle böbürlenmektedir.–  Rum 32

Ayet gerçek dinden ayrılıp başka din peşinde koşanların, ya da dine eklemeler çıkarmalar yaparak dinin bölüp parçalanmış olacağını, bunlara uyulmaması gerektiğini bildirmektedir.

Başka bir ayet de şöyledir:

Hep birlikte Allah´ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın. Ali İmran 103

Kur’an’ın dışında başka bir yaşama şekli aramamızı, mezhep, tarikat, cemaatlere bölünmememiz gerektiğini kesin olarak bu ayetten öğreniyoruz.

Kur’an’da dininden ayrılanların başlarına çeşitli felaketler geleceğini bildiren çok fazla sayıda  ayet vardır. Zaten Allah kullarına azap etmez, acı çektirmez, ahirette cehennemde ateşe atmaz. Bunu insan kendi ister, yoldan çıkar, başına da her türlü belalar gelir.

Başına gelip çatan her musibet ellerinizin kazandığı yüzündendir. Allah birçoklarını da affediyor. Şura 30

Allah, sanki bölünüp parçalamayın, dini ayakta tutun, Kur’an’a uyun dememiş de Kur’an’ı hayatınızın dışında tutun demiş gibi günümüz Müslümanları Kur’an’dan uzak, akıllarını kiraya vermiş bir hayat yaşıyorlar.

Allah’ın Elçisi Müslümanlardan şöyle şikayet edecektir.

Benim kavmim bu Kur’an’ı terketti. Furkan 30

Kur’an’ı terketmek… O’ndan habersiz yaşamak.. İçinden bir ayet tercümesini bilmemek…bunlar olurken nasıl olur da Kur’an’ı hayatınız içine alacaksınız ki.?

İlk emri “OKU” olan, (Alak 1)

 Okumakla emrolunduğumuz (Neml 92)

Allah’ın düşüne düşüne okuyun (Müzemmil 3),

 Bu Kur’an’ düşünmüyor musunuz? (Nisa 82)  dediği Kur’an’dan sorguya çekileceğiz. (Zuhruf 44)

Madem ki Kur’an’dan sorguya çekileceğiz, o zaman Allah soracak “Kur’an’ı okudun mu?”

Cevabını şimdiden hazırlaman gerek.

Allah’a ne cevap vereceksin?

Kur’an’ı okuan, anlayan biri dinimizi bölüp parçalamayacağımızı da bilir. Kendi ile Allah arasına kimseyi sormaz. Bunun en büyük günah olduğunu ve affedilmeyeceğini de bilir.

Kur’an en doğru yol göstericidir. İsra 9

Bu en doğru yoldan gitmek için Kur’an’ı iyi bilmeli, anlamalı, hayatımıza uygulamalıyız. Bu yetmez, uygulamayanları da uyarmalıyız.

Ülkemizde bölünüp parçalanan tarikat ve cemaatlerin bir listesini aşağıda sunuyorum. Bakınız ki, ne kadar  çok bölünüp parçalanmışız.

Bir Müslüman olarak dinimize sahip çıkalım, bölünmeyelim, böldürmeyelim…

Saygılarımla

Necmi AKGÜL

=========================================

Gelelim Türkiye’deki tarikat ve cemaat guruplarının belli başlılarına:

1) İsmail Ağa Cemaati (Önderi Mahmut Ustaosmanoğlu)

2) Fetullah Gülen Gurubu

3) İskender Paşa Cemaati. (Zahit Koktu, Esat Coşan ve şimdi oğlu Nurettin Coşan)

4) Erenköy Cemaati (Muradiye Vakfı) Önderleri: Tahir Büyükkörükçü-(Gazeteci) Ahmet Taşgetiren ve Topbaşlar

5) Süleymancılar. Önderleri: Kemal Kaçar’ın torunları Denizongun kardeşler.

6) İhlascılar (Enver Ören)

7) Kırkıncı Hoca ve Yazıcılar gibi diğer Nurcu guruplar

8) Nakşibendi Yahyalı Cemaatı…. Önderi Ramazan Dinç.

9) Melamiler. Önderi: Ahmet Arslan.

10) Hakikatçiler: Önderi: Ömer Öngüt.

11) Hazneviler: Önderi:

Muhammet Muta Haznevi

12) Menzilciler: Önderi: Abdulbaki Erol.

13) İcmalciler. Önderi: Prof. Haydar Baş.

14) Uşşakiler. Önderi: Fatih Nurullah.

15) Cerrahiler Önderi: Ahmet Misbah Ermenkul.

16) Kadiri Muhammediye: Önderi Muhammet Ustaoğlu.

17) Hizbül Tahrir.

18) Tillocular

19) Galibiler. Önderleri Hacı Galip Has an Kuşçuoğlu

20) Halveti Tarikatının Şabaniye kolu

Bir de şunlar var:

Ülkemizde dinin bölünen parçaları listesi

İslam                                               

Sunni

Şia

Hanefi

Maliki

Hanbeli

Şafi

Sebebiyye

Gurabiyye

Keysayine

Zeydiyye

İmamimye

İnşaaşariyye

İsmailie

Hakimiyye

Durzi

Nusayriye

Rafizilik

Adaviye

Ahilik

Alevilik

Aliyye

Babailik

Babilik

Bahilik

Barakiyyun

Batılik

Bayramiye

Bektaşilik

Ceferiyye

Celalilk

Celaliyye

Celvetilik

Cerrahilik

Cınarcılık

Davudi ismailiye

Durzilik

Ekbarilik

Galibilik

Gümüşhaniyye

Halidiyye

Halvetiyye

Harabatiyye

Haydarilik

Hurufikilk-mevleviliki

Mustatilik

Nakşibendilik.

Nusayrilik

Onikincilik

On ikiimama

Ruailik

Sabbabihye

Safaviyye

Vehhabilik

Yarsanilik

Yesevilik

Zahidiyye

Zeytdilik


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: