YEDİKLERİNİZ HELAL Mİ HARAM MI?

Bu yazıyı okuyorsanız eğer, belli bir yaşa ve belli bir olgunluğa erişmiş olmanız gerek.

Hepimiz beslenmemiz için yiyoruz, içiyoruz.

Yerken ve içerken bunların helal mi ya da haram mı, yani Allah tarafından yasaklanmış mı, yoksa yasaklanmamış mı olduğunu biliyor musunuz?

Haram ya da Allah tarafından yasaklanmış hangi yiyeceklerin yasak olduğunu bilmiyorsanız eğer, bunları yemekten kurtulamazsınız. O halde akıllı bir Müslüman olarak yapacağınız şey, yediklerimizin helal olmasına dikkat etmeli, haram olanlardan kaçmamız gerekmektedir.

O zaman akla şu soru geliyor:

Allah hangi yiyecekleri yasaklamıştır?

Allah, Kitabı Kur’an’da yenilmesi yasak olan yiyecekleri bir çok yerde bildirmiştir.

Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan çokça esirgeyendir. Bakara 173

Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, (taş, ağaç vb. ile) vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş (hayvanlar ile) canavarların yediği hayvanlar -ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna- dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyle kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar yoldan çıkmaktır. Maide 3 Enam 145

Demek ki, bu iki ayete göre kesin olarak Allah tarafından yasaklanmış yiyecekler şunlardır:

Kan

Leş, yani ölü hayvan

Domuzun eti

Allah’ın adından başka bir ilah adına kesilmiş hayvanlar

Bu sayılanlardan da hayati tehlike olduğu zaman, sınırı aşmamak kaydı ile yenilmesine izin verilmiştir.

Ama gelin görün ki, araya peygamberimiz Hz. Muhammed konarak bir çok şeyi haram etmişlerdir.

Bir mümin bilmelidir ki, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, asla Kur’an’ın özüne ve ruhuna uymayan ne bir söz söyler, ne de bir davranışta bulunur.

Yani, helal olan bir yiyeceği asla haram ilan etmez, O, Allah’ın Hakka Suresindeki şu tehdidinden korkar:

  1. Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi,
  2. Yemin olsun, ondan sağ elini koparırdık.
  3. Sonra ondan can damarını mutlaka keserdik.
  4. Sizin hiçbiriniz ona siper de olamazdınız.

Bu ayeti görmezden gelen bazıları bakınız Allah’ın Elçisi adına neler uydurmuşlardır:

Kütübü Sitte 3912 hadisde Peygamberin çekirge yediği belirtilirken, K.S 3913. Hadisde ise yemediğini söylemiştir. Bu ikisi birbirine zıttır, çelişkilidir.

K.S.3916. hadisle Peygamber eşek etini yasaklıyor, at etinin yenmesine izin veriyor. K.S.3936. hadisle de at ve eşek eti yemeyi yasaklıyor.

Hadis uydurucuları hem Allah Elçisine iftira ediyorlar, hem de Kur’an’a aykırı  olan bir şeyi helal ediyorlar, yasak ediyorlar.

K.S.3918.hadisle pislik yiyen hayvanların yenilmesini yasaklarken, K.S 3919.hadisle de pislik yiyen hayvanların etinin yenileceğini söylemiştir. Bu ikisi arasında çekişki vardır, Allah Elçisini yalancı durumuna düşürmektedir. Bu sözler ve davranışlar Kur’an’ın özüne ve ruhuna aykırıdır.

Oysa şimdi de şu  ayete bakalım:

Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder, onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Araf 157

Bu ayetin açık hükmüne rağmen bazı insanlar bir takım kıyas veya akıl yürütme ile helali haram, haramı da helal etme çabasına giriyorlar. Buna gerek olsa idi Allah, bunları kitabında bildirirdi. Allah , kitabında ne diyorsa odur, başkası yoktur ve olamaz.

(Allah) size, sadece ölü hayvanı kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Ancak kim mecbur kalırsa  sınırı da aşmadan (bunlardan yiyebilir). Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Nahl 115

İnsan başına yarın neyin geleceğini bilemez. Öyle durumlar olur ki, günlerdir aç kalırsınız, hayati tehlike söz konusudur. O zaman Allah’ın haram kıldığı bu yiyeceklerden, SINIRI AŞMAMAK, kaydı ile yeneceğine izin verilmiştir.

Allah’ın yenmesini yasakladığı yiyeceklerden başka insanlar da birbirlerinin mallarını haksız olarak yemektedirler. Hırsızlık ederek elde edilen mal bu türdendir. Bu haramdır,  yasaktır.

Adaleti yanlış yola saptırmak için hakimlere rüşvet olarak vermek de veren için de alan içinde yasaklanmıştır. Bu mallar yenmez, bu mallar insanlara huzur getirmezler.

İşte Kur’an ayeti:

Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere vermeyin. Bakara 188

Çalışarak elde edilen mal, tiracertle elde edilen mal helaldir.

Allah, yiyeceklerden bazılarını yasaklamışsa bunun üzerinde çok iyi düşünmek gerekmektedir.

Bir hücrenin zarı, hücreye zarar verecek şeyi bilmekte, onu içeri almamaktadır. İnsan vücudu da haram olan yiyecekleri tanımakta, helal olan yiyeceklerin sağladığı  yarar onunla sağlanmamaktadır. Yani haram yiyecekler hem dışımızda insana ve topluma zarar verirken, hem de içimizde hücre ve organlarımıza zarar vererek onların amaçlarına uygun çalışmasını engellemekte, bu da hastalıklara neden olmaktadır.

Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir.Nsa 29

Bu ayette haram yiyenlerin yedikeri haramla kendilerini öldüreceklerini Allah bildirmektedir. Kullarını KENDİNİZİ ÖLDÜRMEYİN! Diye de uyarmaktadır.

Allah, sadece yiyecekleri haram kılmamıştır. Haram kılınan, yani yasaklanan daha çok şey vardır. Bunlardan bazıları Nisa Suresinin 23.ayetinde sıralanmıştır.

Analarınız, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kızkardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla (nikâhlanıp da) henüz birleşmemişseniz kızlarını almanızda size bir mahzur yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı; ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Nisa 23

Evli kadınlar da size haram kılındı Nisa 24

Haram, yani Allah’ın haram kıldıklarını yiyenler ve bu yasaklara uymayanlar şöyle düşünebilirler: Yerim, haramlara da uymam. Böyle düşünenlerin bilmeleri gereken şu ayetle kendilerine bildirilmiştir.

Ve kim, düşmanlık ve şirk koşmak sûretiyle yanlış; kendi zararlarına iş olarak bu yasakları işlerse, yakında Biz, onu ateşe sokarız. Ve onu ateşe atmak, Allah’a çok kolaydır. Nisa 30

Demek ki, haram yemek ve yasaklara uymanın sonucu ateşe sokulacaklardır.

İnsan önce kendi yasaklara uymalıdır. Birlikte yaşadığı insanlardan da uymayanla olurla onu uyarmalıdır. “Yapma, yeme, bu yasaktır.” Demelidir.

Sorumluluk her insanda vardır. Ama asıl sorumlu olanlar dini iyi bilen adamlar ve alim olanlardır. Allah onlara büyük sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluklarını yerine getirmeme görevinin kötü bir davranış olduğunu da açıkça bildirmektedir.

Kendilerini Allah’a adamış kişilerin ve din bilginlerinin onları, günahı söylemekten ve haramı yemekten men etmeleri gerekmez miydi? Yapıp ürettikleri şeyler ne kötüdür! Maide 63

Bazı insanlar da Allah’ın helal kıldığını haram, haram kıldığını da helalleştirmeye çalışmaktadırlar.

Ey iman eden kimseler! Allah’ın size helal kıldığı temiz-nefis-güzel şeyleri haram saymayın. Ve aşırı gitmeyin. Şüphesiz Allah, aşırı gidenleri sevmez. Maide 87

Ve Allah’ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve siz, inandığınız Allah’ın koruması altına girin. Maide 88

Örneğin, içki içmek, domuz eti ve Allah’tan başka birinin adına kesilmiş hayvanın etini yemek, faiz, kumar,  zina, zulmetmek veya adam öldürmek haramdır.

”De ki, “Baksanıza, Allah sizin için nice rızıklar indirdi, siz onlardan bir kısmını haram, bir kısmını helâl yaptınız”. De ki, “Size Allah mı izin verdi, yoksa siz Allah’a iftira mı ediyorsunuz?” (Yunus suresi, 59)

Allah’ın haram dediği ve yenmesini ve yapılmasını  yasakladığı şeylerin bazılarının kendisinde kötülük ve zarar bulunmasındandır. Ölü hayvan eti yemek, içki içmek, hırsızlık etmek, zina etmek, yalan söylemek bunlardandır. Bunların kendileri kötü ve zararlıdır. Yasaklanma sebebi de bu yüzdendir.

Bazı şeylerin  yasaklanması da kendilerinde kötülük oduğundan değil de, başka bir nedenden dolayı yasaklanmasındandır.

Örneğin, başkasının malını haksız yere yemek, hırsızlık yapılarak elde edilen mal gibi.

Görüldüğü gibi o kadar çok helal yiyeceğin yanında çok az miktarda haram yiyecek vardır. Ama insanlar nedense bu kadar çok helallar varken yine de gidip haramları yemek isterler.

Allah, “İnsanın kendisi için çalışıp kazandığından başkası yoktur,” (Necm 39) diyor. Demek ki, yiyeceğimiz şeyler de çalışıp kazandıklarımızdan olmalıdır.

Bir ülkede devletin dediğimiz mallar, yani kişiler ve kurumlar tarafından tapulandırılmamış mallar, Allah’ındır. Neler bunlar? Ormanlar, dereler, göller, dağlar, meralar, madenler, ve bunun gibilerdir. Bu malları talan edenleri Allah, Maun suresine göre DİNİ YALAN SAYANLAR olarak saymaktadır.

Yediklerimizin helal mi haram mı olduklarını başkalarının demesi ile Allah’ın bildirmesi ile bilmeli ona göre yemeliyiz.

Bazı insanların yaptıkları gibi hiçbir bilgileri olmadığı halde bu haramdır, şu değildir gibi ölçüsüzce haramı helal, helali haram sayanların dedikerini incelemeli, bizler de doğruyu araştırmalıyız.

Bilinmelidir ki, bilmemek mazeret değildir. İnsan, isterse herşeyi öğerenebilir.

Saygılarımla…

Necmi AKGÜL


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: