ZİNA

 

Siz, zina yapan insan gördünüz mü?

Size, şu insan zina yapıyor denildi mi hiç?

Ya da siz zina yaptınız mı?

Dünyada en çok yapılan, ama en çok gizlenen tek bir şey var: Zina.

Zina yapılır, ama gizlenir.

Yapanlara sorsan yapmadıklarını söylerler. Hatta zina yapanların çokları başkalarına derler ki, zina yapmayın.

Zina gizli bir günahtır. İnsanlar dünyanın neresinde olursa olsun zinaya hoş bakmazlar. Neden? Çünki,  Allah tarafından fıtratımıza yani DNA’larımıza bunun böyle olduğu yerleştirilmiştir.

Neden hem yapılır, hem de gizlenir? Bunun cevabını bize en güzel şekilde Kur’an veriyor.

Zinaya yaklaşmayın! Çünkü o büyük bir günah ve kötü bir davranıştır. İsra 32

Zinaya yaklaşmayın, dikkat ediniz, yaklaşmayın diyor, yapmayınız da demiyor, ve devamında “Çünki o, büyük bir günah ve kötü bir davranıştır.” Diye uyarıyor.

Yüzde 99’unun Müslüman olduğunu bildiğimiz ülkemizde yapılan araştırmaya göre zina yapma almış başını gitmiş.

Yapılan bir araştırmaya göre 2016 yılındaki aldatma oranları şöyledir:

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) verilerine göre Türkiye’de erkeklerin yaklaşık yüzde 58’i, kadınların ise yaklaşık yüzde 40’ı evlilik süresince en az bir kere evlilik dışı ilişki yaşıyor.

Buradan anlaşılıyor ki, evli kadınların hemen hemen  yarısı kocalarını aldatıyorlar, zina yapıyorlar.

Zina eden kadınların yüzde 50’den fazlası başlarını örtenlerdir. Bu demektir ki, toplumun her kesim ve inanç türünde zina yaygın bir davranış olarak kendini göstermektedir.

Erkeklerden hemen hemen yarısı da Cuma için camiye gidendir.

Toplumda şöyle bir anlayış yerleşmiştir. Erkek zina yaparsa kazanovadır, kadın yaparsa oruspudur, fahişedir.

Cinsel arzu ve istek, kadın olsun, erkek olsun tatmin edilmesi gereken güçlü bir duygudur.Bu güçlü duygu  gizli kapaklı zina yaparak  değil, Allah’ın emrettiği sınırlar içinde  giderilmelidir.

Müslümanlar  Kur’an’ı okumadıklarından, hayatlarının dışında tuttuklarından, zinanın kötü ve iğrenç bir günah olduğunu bilmiyorlar. Hatta  öyle ki, zina nedir, bunu bile bilmiyorlar.

Sahi size göre zina nedir? Normal bir davranış  mı,  insanları utandıran bir yüz karası mıdır?

Zina, insanları karşılıklı sıkıntıya sokan bir eylemdir.

Zina kadınla erkek arasında gizlenerek gerçekleşir. 

Ama her zina, sonuna kadar gizli kalmaz. Bir gün gelir zina edenlerin en yakınları bunu duyar, öğrenir. İşte o zaman, zina edene karşı bakışlar, davranışlar değişir, bunu hisseden zina yapan ise kısa zaman içinde aldığı zevkin karşılığı olarak uzun zaman büyük bir eziklik ve yalnızlık içinde yaşar, pişmanlık duyar.

Yani zina, insanın onurunu yok eder.

Zina insanın huzurunu kaçırır.

Zina edene nefretle bakılır.

Zina eden başı öne eğik dolaşır.

Analar babalar çocuklarından utanırlar.

Zinadan doğan çocuklar toplumda piç damgası yerler.

Aile nizamı düzeni bozulur, aile dağılır gider.

Zina, tehlikeli bir toplumsal hastalıktır.

Zina insanlar ve toplumlar arasında kin  ve nefret doğurur.

Neslin yok olmasına yol açar

Zina, insanın ve toplumun geleceğini karartır.

Onun için Kur’an, zinayı yapılmadan önlemek amacı ile kural koymuştur. Bu iğrenç ve kötü davranışı önlemek için ZİNAYA YAKLAŞMAYIN! Demiştir.

Zina edenler bu dünyada  acı  çekerler. Kendileri aldattıklarından aldatıldığını düşüp kuşku ve şüphe içinde yaşarlar. Ama bu dünyada vicdan azabı ve utanç işinde yaşamaktan öte dünya cezaları da olacaktır.

İşte o cezanın ne olduğunu bildiren ayet:

Zina eden kadın ve zina eden erkek, hemen her birini yüz kamçı ile kamçılayın, Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız, Allah dininde sizi, onlara acıma duygusu tutmasın! Ve mü’minlerden bir grup onların cezalandırılmasına tanık olsun. Nur 2

Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz kamçı vurularak dövülmesi Allah emridir. Bunda acıma da olmayacak, adam kayırma da olmayacaktır.

Ama zinanın kesin olarak ispatlanması gerekir. Öyle falan zina yapıyor, filan yapıyor diye yapılan dedikodularla zina edenler kamçılanmazlar. Bunun için elbette şahitler lazım.

Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra bunu ispat için dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurunuz ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyiniz. Onlar fâsıktırlar. Nur 4

Yüz kamçı vurulması zina edenlere dört şahitle kesinleştikten sonra kamu otoritesi tarafından yerine getirilecektir.

Bir kadına bu zina yapıyor diyen de 4 tanıkla bunu ispat edecektir. Eğer edemiyorsa 80 kamçı da ona vurulacaktır.

Anlaşılmaktadır ki, zinanın yapılmaması için Allah dünyada tedbirler almıştır. Ama  yine de her şeye rağmen yapılmışsa bunu yapanlara, eğer tövbe etmemişlerse, ahirette büyük cezalar verilecektir.

İşte o ayetler:

Ve işte Rahmân’ın kulları, Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarmazlar.

Allah’ın haram ettiği canı öldürmezler. –Ancak hak ile öldürürler.

Zina da etmezler. –Ve kim bunları yaparsa, günahla karşılaşır.

Kıyâmet günü azabı kat kat olur ve orada, alçaltılarak sürekli olarak kalır.

Ancak tevbe eden, iman eden ve sâlihi işleyenler bunun dışındadır.

İşte Allah, onların kötülüklerini iyiliklere çevirir.

 Ve Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

 Ve her kim tevbe eder ve sâlihi işlerse, kesinlikle o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner. Furkan 68-71

Bu ayetlerde zina etmek, Allah’a şirk koşmak ve sebepsiz yere adam öldürmekle aynı yerde sayılmıştır.

Zina bir kadınla bir erkek arasında olmaz.

Erkek erkeğe, kadın kadına yaşanan sapık ilişkiler de vardır.

Bu iğrenç ve sapık ilişkiler için bakınız Kur’an ne diyor:

Kadınlarınızdan aşırılığa gidenlere/ cinsel sapıklık edenlere, kendinizden onların aleyhine hemen dört şâhit getirin; şâyet onlar şâhitlik ederlerse, artık o kadınları, ölüm onlara geçmişte yaptıklarını ve yapması gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırıncaya ya da Allah onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde tutun. Nisa 15

Bu ayet lezbiyen olarak adlandırılan sapıklığı yapanların dört şahitle ispatı halinde Allah onlar için yararlı  bir yol gösterinceye, ya da ölünceye kadar toplumdan uzak tutulması gerekiyor. Böyle insanların toplum içinde ulu orta gezinmeleri, yaptıklarının  yayılmaması ve toplumun bozulmaması için bu tedbirler kamu yönetimi tarafından alınmalıdır

Aynı şekilde sapıklık yapan erkekler için de Allah buyuruyor:

Sizlerden cinsel sapıklık eden iki er kişi, hemen her ikisine de eziyet edin. Eğer tevbe ederler de düzeltirlerse artık onlardan mesafeli durun. Şüphesiz Allah, tevbeleri çokça kabul eden, çok tevbe fırsatı verendir, çok merhamet edendi Nisa 16

Kadınların evde tutulması önerilirken,   sapık ilişki yaşayan erkeklere  eziyet edilmesi  istenmektedir. Ama ilişkiyi yaşayanlar bu sapıklıklarından vazgeçerler, yani tövbe  ederler kendilerini düzeltirlerse yine de onlara karşı diğer insanların uzak durmaları Allah’ın kullarından isteğidir.

Ayetlere dikkatli bakıldığında sapık ilişki yaşayan kadınların ve erkeklerin bu yaşamlarından vazgeçebilecekleri anlaşılmaktadır. Elbette bunun için eğitim şarttır. Bu ilişkilerin yayılması  topluma zarar vermektedir.

Ne yazık ki, bazı sapık bu ilişkileri yaşayanların adları duyulmuş olanları bu Müslüman ülkede “Ben cinsel özgürlüğümü yaşıyorum,kime ne?” demekte, ne üzücüdür ki, basın bu sözlerini manşetlerine taşımakta, bunlarla televizyon proğramları yapılmaktadır.

Bu tutum ve davranış, üstü örtülü bir şekilde topluma sizlerde sapık ilişkilerin yaşıyın mesajı vermektedir.

Kamu yönetimi ve basın yayın kuruluşlar  dinimiz adına bu tür insanların reklamlarını yapılmasına izin vermemelidir.

Her hali ile kötü ve iğrenç bir davranış olan zina nasıl önlenir?

Çinsel konular ülkemizde ayıp olarak bilinir ve rahat konuşulmaz.  Cinsel sorunları olanlar bunları büyüklerine anlatamazlar, çokları kendi içlerinde saklarlar.

Yeteri kadar cinsel bilgiye sahip olmadan evlilik çağına gelenler, evlendikten sonra da cinselliklerini  içlerinde yaşattıkları ayıpları yüzünde yaşayamazlar, böylece tatmin olmamış eşlere  mutluluk yerine mutsuzluk verir hale gelir.

İşte bu durumlarda evinde  aradığı cinsel hazzı alamayan eşler, evlilik dışına yönelir, bu da zina yapılmasına yol açar.

Zina yeteri kadar cinsel  bilgilerin gençlerimize verilmesi ile büyük oranda önlenir.

Gençlerin ve evlendikten sonra çeşitli nedenlerle eşleri olmayan kadın ve erkeklerin ya yakınları, ya da kamu tarafından evlendirilmeleri zinayı önleyecektir.

Ve sizden eşi olmayanları, erkek kölelerinizden ve kadın kölelerinizden iyi olanları evlendirin. Eğer bunlar, fakir iseler, Allah Kendi fazlından onları zenginleştirir. Şüphesiz ki Allah, bilgisi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır, en iyi bilendir. Nur 32

Eğer her şeye rağmen evlenemezlerse onlara da Allah Nur suresi 33. Ayette ölünceye kadar namuslarını korumalarını istemektedir. Böylece iffetini koruyan kadın ve erkek zinaya bulaşmamış olur.

Kadınların tahrik edici giyim ve davranışlarından kaçınmaları da zinayı önleyen hususlardan biridir.

Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına söyle, üzerlerine dış giysilerinden örtsünler. Tanınıp da eziyet edilmemeleri için, bu daha uygundur. Allah çok bağışlayandır ve çok merhamet edendir. Ahzap 59

Nur suresinin 30. Ayetinde erkeklere, 31. Ayetinde de kadınlara “bakışlarını  sakınsınlar ve namuslarını korusunlar.”Denilerek  arzu ve istek dolu bakışların kadınları ve erkekleri zinaya götüreceklerinden ta en başta bunun önlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. 31. Ayette bu ifadeye ek olarak kadınlara “erkeklere ziynetlerinin gösterilmemesi de.” İstenilmiştir.

Zina, neresinden bakarsanız  bakınız, insanı ve toplumu mutsuz eden davranışların başında gelmektedir. Cinsel özgürlük yaşıyorum ya da yaşayacağım diyenlerin durdurulması gerekmektedir. Cinsel özgürlük Allah’ın koyduğu snırlar içinde yaşanmalıdır.

Zinayı akıllarınca meşru hale getirmek için bazıları çeşitli yollara başvurmuşlardır. Bunlardan biri muta, yani birkaç günlük anlaşmalı nikahtır. Oysa nikah, aile bağlarına, karı-kocanın bir ömür boyu mutlu yaşamasına, çocuk olmasına, kadını toplum içinde rezil bir duruma sokmasına zemin hazırlamaktadır.

Bir de iki insanın isteği ile yapılan birleşme, karşılıklı rıza olunca neden günah olsun yaklaşımında olanlar vardır. İyi de o zaman neden  bu yaptıklarını saklıyorlar, gizliyorlar. Demek ki, bunda bir şey var.

Dünyanın hiçbir yerinde kadın erkek arasındaki gizli ilişkiyi onaylamaz. Bu bir fıtrat kanunudur.

Birkaç dakikalık bir zevk uğruna, bir hayatı utanılacak şekilde yaşamak akıl işi değildir.

Allah’ın dediğini unutmayın ve üzerinde düşünün…

“ZİNAYA YAKLAŞMAYIN! O, BÜYÜK BİR GÜNAH VE İĞRENÇ BİR DAVRANIŞTIR.” İSRA 32

Düşündünüz mü, yoksa okuyup geçtiniz mi düşünmeden?

Saygılarımla…

Necmi AKGÜL


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: